Villkor

VILLKOR FÖR SMALL GROUP TRAINING

Villkor för Fyslandslagets small groups.

1. Din anmälan är personlig och binande och det görs ingen återbetalning av avgiften. Du kan endast avboka din plats och få tillbaka dina pengar vid skada eller sjukdom. Läkarintyg skall då senast visas upp 7 dagar innan start.

2. Fyslandslaget kan inte kompensera dig för träningspass du inte kan delta på. Det är även ditt ansvar att närvara på passen.

3. Fyslandslaget ansvarar ej under några omständigheter om du skulle bli skadad eller sjuk under terminens gång. Blir du sjuk eller skadad under terminen kan du inte få pengar tillbaka eller pausa din pågåendetermin.

4. Fyslandslaget har rätt att ändra tid och datum för pass om det skulle krävas på grund av sjukdom, väder eller andra oförutsedda händelser.